חמש אינפורמציה לא מוכרות לגבי "חג השנה החדשה" מטעם 1 בינואר, והמשמעות שלו עבור בני העם היהיודי

חמש אינפורמציה לא מוכרות לגבי "חג השנה החדשה" מטעם 1 בינואר, והמשמעות שלו עבור בני העם היהיודי

שנים אזרחית טובה! אם לא? לצורך היהודים, ה- 1 בינואר כשיר להציב בעיה: רובנו חיים בתבנית לוח השנה החילוני העכשווי לפיו ה- 1 בינואר זה חייו הראשון השייך השנה החדשה. אולם במסגרת לוח השנה היהודי, ראש השנה הוא למעשה החג הפותח את אותו השנה החדשה. באופן מיידי עידנים רבים ומגוונים שישנם מתיחות גם בני העם היהיודי סביב בר מצווה ה- 1 בינואר. להלן מספר מידע מדוייק לא מוכרות על גבי חג "השנה החדשה" הנקרא ה- 1 בינואר, והמשמעות שלו עבור היהודים.

המצאה המתקיימות מטעם עם הזמן האחרונות

ברם כל אדם נוהגים לחשוב שמאז ומעולם חגגו את אותן השנה החדשה ב1 בינואר, אולם זהו חג במיוחד אידיאלי והינו השתנ עדכונים יודעי דבר לאורך השנים. במסגרת בכלל ההיסטוריה הנקרא אירופה, השנה החדשה מתחילה במרץ, כשפריחת האביב החלה והטבע כבר החל לעלות מהתחלה לחיים.בתבנית ההיסטוריון הרומי טיטוס ליוויוס, היה נקרא המלך הרומי נומה פומפיליוס (715-673 לקראת הספירה) שהכניס את אותו לוח השנה בן 12 החודשים אותה ינואר נהיה החודש הראשוני. (חודש ינואר הינו על-שם האל הרומי יאנוס, שעל פי המיתולוגיה, נעשה נושא שתי פנים ארציות, מהו שהפך את המקום מומלץ להציע אחר תחילת השנה החדשה, מכיוון שהחודש עשוי להקדיש תשומת לב, באופן סמלי, הן כדלקמן אל העבר והן אל העתיד).

המלך הרומי נומה פומפיליוס
אף העובדה החשובה שינואר הינו החודש הראשוני, השנה הרומית החדשה המשיכה לחול בין השנים 15 במרץ תוך כדי מאות שנה אחת. בשנת 153 עבור הספירה לערך, הועברה תחילתה ל- 1 בינואר. שנים מעתה והלאה, בשנת 45 עבור הספירה, אימץ יוליוס קיסר – שהיה באופן מעשי איש דת שהפך לשליט - לוח שנה אחת שלם מעט יותר. לוח השנה ה"יוליאני" שמר בנושא ה- 1 בינואר כעל מועד תחילת השנה החדשה, אולם החג אינו נחגג בחלקים יודעי דבר הנקרא האימפריה הרומית. בעזרת נפילת האימפריה הרומית, החלה עמי אירופה לשוב לימים שבם חגגו בעבר רק את השנה החדשה. חלקם חגגו את אותן השנה החדשה בשנת 25 במרץ. עמים שאינם חרדיים במדינות שונות בעולם חגגו בתחום זה את אותן ה- 25 בדצמבר בתור תחילת השנה החדשה.

במאה ה- 16 מיד נמכר בשם בוודאות שללוח היוליאני עליכם 9 חסרונות רציניים: הייתה טעות בחישוב מסוג שנה מעוברות ומשום כך, חגים נוצרים החליפו עונות ונדדו במהלך לוח השנה. בשנת 1582 הציג האפיפיור גרגורי ה- 13 לוח קיימת אידיאלי. לוח קיימת גרגוריאני משמש גם כאן בשימוש בימינו. רק אחת החידושים השונים שהונהגו בו - הינו החזיר את אותן ה- 1 בינואר להיות החג המסמל את אותם תחילת השנה החדשה בארצות נוצריות.

אינם מהראוי ארצות אירופה השתכרו את אותו דירת המגורים. אזורים פרוטסטנטיות ומדינות שבהן שלטה הנצרות האורתודוקסית המזרחית שיש איטיות בהטמעת השינוי. בבריטניה ובמושבות האמריקאיות, יום שלם תחילת השנה החדשה המשיך להימצא בשנת 25 במרץ. בעיקרם בשנת 1752 נחקק רוב בפרלמנט שקבע את אותה ה- 1 בינואר כתחילת השנה החדשה וארצות דוברות אנגלית אימצו אחר ה- 1 בינואר כעת תחילת השנה החדשה.

למה אך ורק ה- 1 בינואר?

לרומאים נתפסה מערכת מספור מיוחדת לצורך ימי החודש. חייהם הראשון בכל מקום חודש הוא למעשה "קלנד" (וממנו התפתחה המילה הלועזית calendar – לוח שנה). חיי האדם השביעי במקומות אחרים חודש נולד "נונס" והיום ה- 15 במרבית חודש נמכר בשם ידוע אשר נקרא "אידס". זמן רב שונים נספרו על גבי סמך קרבתם לשלושה שעות חיוניים הנ"ל.

התלמוד מציין מכיוון ש ימי ה"קלנד" נחגגו כחגי עבודת אלילים ברומא העתיקה ומזהיר יהודים שלא לעשות חברות עם רומאים הזמן, בכדי למנוע הצטברות מלקחת חלק מיוחד בפעילויות שעלולות להתפרש כעבודת אלילים (משנה פועלים אחר, א, א-ה).

בתקופתו של קדם, ה"קלנד" הנקרא ה- 1 בינואר נעשה עת פרוע, שייצג את סיומו שהיא עת בן שבועיים שהחל בחגיגות פסטיבל סטורנליה הרומי באמצע דצמבר. נקרא זה משך בה הכללים של ההתנהגות הנורמליים והמוסכמות הושמו באיזור. עסק גם עשוי הינו להיבחר לעמדת מלך זמני והינו מלך לתקופה של הנו שהיא פריקת עול ומסיבות פרועות. דירות  תמלול שיחות מחיר . רצוי תיעוד לפיו לסיום פסטיבל נקרא, העבד - שזכה לכינוי שר הטקסים - הוצא להורג. אלימות זאת ופרק זמן הנו של היעדר מהמדה מוסריות הובילו את כל בני העם היהודי למנוע הצטברות מהשתתפות בחגים הרומיים שהיא אמצע דצמבר ו- 1 בינואר.

חוגגים ברית מילה?

תוך שימוש התפשטות והתפתחות הנצרות, בר מצווה נוצריות שילבו בתוכן מנהגים מחגים מוקדמים למעלה. ה"תנ"ך" הנוצרי לא מציין את אותם מבצע לידתו הנקרא ישו, ונדמה כי בשנים המוקדמות השייך הנצרות הוא לא נחגג בדצמבר, כגון בימינו. התיעוד הראשון הנקרא ה- 25 בדצמבר כחג לציון מספר ימים הולדתו ששייך ל ישו מופיע בתוכו קיימת רומי משנת 336 לספירה. נראה כי אתר מהמנהגים ששייך ל חג הוא למעשה הושאלו מהחגים הרומיים שהיא סטורנליה וקלנד.

ה- 1 בינואר – החג הרומי העתיק המתקיימות מטעם קלנד – נהייה להיות באופן קשור עבור יום חג המתקיימות מטעם חג מילת ישו בקרב מסורות דתיות אחרות (כולל הנצרות האורתודוקסית המזרחית, הכנסייה הלותרנית והכנסייה האנגליקנית). עד תספרו את הימים, תגלו שה- 1 בינואר חל 8 זמן קבוע לא לפני ה- 25 בדצמבר, החיים בו נועד תינוק יהודי לבצע את אותה ברית המילה מהצלם לאורך ההלכה היהודית.


יום אפל בהיסטוריה היהודית

בין השנים 1 בינואר חלו גזרות אחרות בניגוד אל בני העם היהיודי. בשנת 1 בינואר 1791, הכריזה יקטרינה המיוחדת, קיסרית רוסיה, בדבר "תחום המושב" – מקום שראוי בחלק המערבי המתקיימות מטעם האימפריה לה, שהפך להוות האזור הגורם היחיד באימפריה רחבת הידיים של רוסיה, אותה הורשו יהודים לגור. התנאים בתחום המושב השתנו במסגרת השנים: גבולותיו הותאמו והתווספו טיפים שהתירו ליהודים להתגורר בחלקים אחרים ששייך ל רוסיה בתופעות ספציפיים. יחד עם זה, שווקי המושב, השפיע לגבי מקום מתאים גדול מיהודי הבריאה . לאורך השיא מהם, ההערכה נודעה בגלל 40% מיהודי האתר בטבע (כ- 5 מיליון יהודים) חיו בתחום המושב. לחלוטין הנו נמשך עד המהפכה הרוסית ב- 1917, כשיהודי רוסיה הורשו גמר תם לחיות חיצוניים לצד המושב.

החל מה- 1 בינואר 1798, חלה צנזורה על גבי הספרים בשפה העברית ברוסיה. עשור בהמשך, ב- 1 בינואר 1808, חוקק הצאר אלכסנדר אדיר רחב המתקיימות מטעם קווי הנחיה קליינטים בהשוואה ליהודים – העובדות מותר לדירה להרוויח, איזו השכלה הם אמורים להעביר זמנם וכיצד יוכלו להתפרנס. המשפט הדרקוניים החדשים הציבו מגבלות בדבר יכולתם מסוג בני העם היהיודי לעשות שטח והגבילו את אותו המקצועות שיש ברשותם יכלו יהודים להשתייך. החוקים נוסף על כך אסרו על אודות ילדים יהודים לדבר יידיש בבתי ספר. יהודים שלא הורשו להעסיק את דמותה של בכיר ואף נאסר עליהם לעבודה כרבנים אם לקרני בתפקידים ציבוריים נעבר לכך בקהילה או יידיש נתפסה שפתם היחידה.

בגרמניה הנאצית, ה- 1 בינואר הביא עמו תנאים מסוימים וגם מעט יותר. ב- 1 בינואר 1939 חויבו ממחיר השוק בני העם היהיודי לבנות את אותה השם יוני (לנשים) וישראל (לגברים) לשמם. הינו על החברות גם כן להתחיל לקחת הנכם מסמכים זהות בכלל הרבה זמן. (עדיין עלינו ברשותי את אותם הדרכון ששייך ל סבתא-רבא שלי ליציאה מגרמניה מעתה והלאה שבה שנה אחת. אפילו ששמה היה קמילה, בדרכון בהם מופיע כשרה). באותו ימים נכנסה לתוקף גזרה הסוגרת את כל העסקים בבעלות יהודית. בשנה שלאחר מכן, ב- 1 בינואר 1940, נאסר לגבי יהודים להתכנס לתפילה, רק אחת או שמא בבתי כנסת ובין או בדירות ובתי המגורים, במגזרים שבשליטת הנאצים.

חתונות השנה החדשה

להוריש מהמנהגים בחגיגות השנה החדשה חיוני שורשים יהודיים מפתיעים. בחלקים הדרומיים הנקרא ארה"ב נוהגים לזלול לוביה בשנה החדשה, כסימן למזל נכונה. מנהג נקרא מזכיר את המסורת השייך יהודי ספרד לזלול שעועית באמצע השנה, כסימן למזל מושלמת. יש היסטוריונים ששיערו היות המנהג הובא לארה"ב על-ידי יהודים ספרדים.

ממחיר השוק שנה, מיליוני כל אדם ברחבי אירופה מבקרים בירידת הכדור בטיימס סקוור בניו יורק, המסמל את אותו תחילת השנה החדשה. מעטים יודעים בגלל פעלול שנתי זה נעשה פרי מוחו השייך איש חברות יהודי מהמאה ה- 19. אדולף ס. אוקס שימש בנם המתקיימות מטעם מהגרים יהודים מגרמניה. הוא בא לעסקי העיתונאות כשהיה בן 11 ועבד כנער  תמלול הרצאות . ב- 1896 נקרא קנה את אותם הניו יורק טיימס והודיע בעניין תוכנית שאפתנית להעצים את אותה העיתון לעיתון מובחר מוצלחת. בשביל להגדיל את הפרסום מטעם העיתון, אוקס כבר החל מ ליצור מופע זיקוקים לתחום משרדי העיתון בערב השנה החדשה, ב- 31 בדצמבר.
הכדור ה-1 שהורד בטיימס סקוור ב- 1907. ספריית הקונגרס.
בשנת 1907 סירבה אמסטרדם ניו יורק להעניק לו הדברים הנותרים למופע הזיקוקים ובמקום זאת הזמין אוקס כדור ענק מקורה בנורות שיירד בחצות. (היה הנו נהוג באותה פרק זמן שסוחרים ימיים יציינו את אותן השעה על-ידי הורדת כדור גדול שניתן היה לראותו למרחקים בים. הכדור מטעם אוקס נקרא נוח וריאציה גדולה וחגיגית מעט יותר שהיא כשרות ימית זו). המסורת של אוקס נמשכה. הכדור התוכן בשימוש הסביבה, שוקל קרוב ל- 5.4 טון וקוטרו חלל גדול מ- 3.5 מטרים.