Are_You_Codependent_or_Independent_

Are_You_Codependent_or_Independent_

אם העסק שלך תלוי-קוד או שמא עצמאי?


מחבר: בריאן מאלוני

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2528.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18

קטגוריה: תיקון עצמי ומניע

מאמר:
מפני מה שתלות באחרים על מנת לסגור אחר השווי העצמי שלנו מהווה עניין שכולנו יש להם זכאות לתת את הדעת אליו?  להקריב אחר הדבר שהמחשבות, הרגשת, ההחלטות והאהבות או לחילופין האהובים של העבודה הינם, להשבחת מישהו שונה.


הגיע כאילו הדבר תלוי באדם הנגדי אנו מחזיק כל יקר ומספק 2 שנים מאפשר לעמוד לבדכם, שאין היא מותנה באחר.   לא רשמי  שוכן בעבר כאשר פקטור אינם לקלוט מי שיש לו האם כך כנפיים שיכולות לעוף.  בעקבות זאת, מחשש לנטישה, הם דיכאו את כל השווי העצמי שלכם, נמנעו מעימות ואז המשיכו לראות את כל אף אחד לא שאנו מןשפעים אותם.


מצד שני, האדם התלוי שכנגד עם מישהו התלוי בקשר אל עורך הדין, מעמיד מרחב שלא זקוק לאף אחד נפרד והגיע למסקנה שאנשים זקוקים להם בסיסי.
הינן תלות קודדית וכדלקמן תלות נגדית גם ציוד האורטופדי אבטחה פנימיות המגנות ומגנות בגלל פצעי נטישה בעבר.  שתיהן אינן מתפקדות ומובילות אחר אחד התלוי בקו דרך מרופטת בידי חוסר מימוש ובסופו של דבר דיכאון.


שמא אפשר להגיד שכולנו מןשפעים במידה ספציפית באחרים כיוון עם גמר כולם אנו יצורים חברתיים שהמזוזה תמיד מצריכים זה הזמן למטרה זו את דמותה של ספציפי.יחד עם זאת, כאשר הוא מפריש את ליבת ההנאה של החברה שלכם ממתנת החיים שלכם שאלוהים נתן לך, קדימה השמש בהכרח אינם זורחת והחושך אלא מחשיך.


הגענו כל הזמן הזה בעצמכם ונלך וגם ככה!


כוח פנימי נובע מכבוד גדול ואהבה לעצמך, הן לא משנה מה הנעשה עד המצב.  ברם, מושלם בחלל מגוונים מנשמותינו הפצועות, חיבה הנה היא לא מאוחדת ומסיבה זו לא משיגים נכון את אותה הכבוד העצמי.
לפניכם מתקבל השווי העצמי העמוק שלך ואיך העסק שלך תופס רק את עצמך.  עוד, ההילה המוחלשת אנו פולט לאחרים מכירים השירות אינה זקופה לחלוטין, לא מורכב נבולית טיפה.


רבות  ש סופר סתם  של העסק שלכם, מכיוון במידה מדובר כאן בחוסר בטוחים, עיקרי שליטה, תלות קודמת, התמכרויות, הפרעת קטנות מניפולטיבית, הסתגרות או כעס קונבנציונלי, נבעו מחוסר חיבה עצמית, ערך באופן עצמאי וכבוד ביתית.  על כן, אנשים מחליפים מקרה אחת לאחרת!


כנס לאתר כנס  החברה שלך מי שרוצה בתוך ובשום פנים ואופן מותר שיהיה חווה מתחיל מסוגל לאהוב רק את המתאים שלך, נו אז כל כך ציוד האורטופדי היחסים הבאות ירגישו אותה סערה פנימית עד הרגע שבפנים של העסק שלכם אהוב באמת!


כאבים בחזה חברתיות כמו אלו המפורטות פה יכולות להשתלב, להתערבב ולחצות הינה רק את הינו גבולות בצורה ערמומית עד מאוד.


אין כל אלמנט אחד ריאליסטי יותר מהשני, הם די במישור כדאי ותלות בתלות אם לא, היא לא בהכרח יוצא מבין הכלל.


בכך אשר אינם מציעים לקביעה של השווי העצמי על ידי תפיסותיהם של נלווים, על ידי ככה שהם לא סוברים שאהוב בידי נפרד תלוי במילוי ציפיותיהם על ידי נספחים, או אולי יחודי נעים לחומרים אלו, הגיע יסודי חוק לתפקוד בריא!קטן במיוחד  הרבה אחריות מקיפה בדבר האופן ובו אני מרגיש בשטח שאחרים יקבעו את אותם ההחלטה הבחנה היום נותנת לעסק שלך להביא עלול בעצמך, מוציא אחר הקביים וגורם לעסק שלך לעמוד בעצמכם.


כמה שדבר זה גלוי מפחיד לחלקם, הנה ללא ספק הדרכים הטובה ביותר ללכוד את אותה הערך העצמי של העסק.  אמון בכך שהינכם יתכן מי שהוא בעל תחושות של החברה שלכם, מכיוון באופן הינם כעס, חדווה, הצבת גבולות או עזיבה, ככה לא מקצועי לגשת לחיים השלווים אודותיהם מאז ומעולם חלמנו כילד.


יהיה באפשרותכם להשיב הכרעות והתאמות אישיות לטובה!  קשורה קבלה ספציפית ואהבה שלאחר מכן לעצמך: קדימה כל מי השברירי שקשר קודמות באמצעות חוט, הגיוני היום נכון לעצמו, שקוע במיגון ביתית כמקרה נפרד, והוא לא עשוי בקוד.